Open Source

Poprawki bezpieczeństwa do Django

Oba równoległe wydania poprawiają problemy związane z bezpieczeństwem występujące w samym Django. Dodatkowo autorzy Django udostępnili zestaw wskazówek dotyczących radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa, które nie wynikają bezpośrednio z Django, a wiążą się ze sposobami jego użycia np. w środowisku serwera www.

Pełna informacja o poprawkach oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie projektu: Security releases issued.

Napisał: Jakub Wiśniowski, dnia: Wrzesień 10, 2011

Komentarze

Komentarze wyłączone

W celu zabezpieczenia się przed spamem komentarze są wyłączone.