Open Source

Społeczność

Ta strona, odświeżana co godzinę, zbiera wpisy z blogów na tematy związane z Django

Wprowadzenie do Django 1.0

Posted on Wrzesień 8, 2008 at 3:52 rano by Biblioteka Pythona | Django RSS

Opis tworzenia prostej strony w Django 1.0 z wykorzystaniem modeli, widoków, szablonów i panelu admina.

Przeczytaj cały wpis »

Lista wstecznie niezgodnych zmian wprowadzonych w Django 1.0

Posted on Wrzesień 6, 2008 at 10:18 rano by Biblioteka Pythona | Django RSS

Lista wstecznie niezgodnych zmian wprowadzonych do Django 1.0 względem Django 0.96

Przeczytaj cały wpis »

Django 1.0

Posted on Wrzesień 4, 2008 at 4:11 po południu by Perełki Django RSS

Jak już zapewne wszystkim wiadomo, zostało wydane Django 1.0. Wiedziałem, że chłopakom się uda :). Ostatnio powstało kilka niekompatybilnych wstecz zmian, jednakże w żaden sposób one mnie nie dotknęły. Pełną listę niekompatybilnych zmian możecie zobaczyć na...

Przeczytaj cały wpis »

Ile warte jest Django?

Posted on Wrzesień 3, 2008 at 11:45 rano by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Ściągając za Depeszem: $ sloccount django-trunk [...] SLOC Directory SLOC-by-Language (Sorted) 46229 django python=46229 24673 tests python=24673 341 docs python=341 90 top_dir python=56,sh=34 80 examples python=80 16 scripts sh=16 0 extras (none) Totals grouped by language (dominant language first): python: 71379 (99.93%) sh: 50 (0.07%) Total Physical Source Lines of Code (SLOC) = 71,429 Development Effort Estimate, Person-Years (Person-Months) = 17.68 (212.22) (Basic COCOMO model, Person-Months = 2.4 * (KSLOC**1.05)) Schedule Estimate, Years (Months) = 1.60 (19.15) (Basic COCOMO model, Months = 2.5 * (person-months**0.38)) Estimated Average Number of Developers (Effort/Schedule) = 11.08 Total Estimated Cost to Develop = $ 2,388,966 (average salary = $56,286/year, overhead = 2.40).

Przeczytaj cały wpis »

Ile warte jest Django?

Posted on Wrzesień 3, 2008 at 11:45 rano by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Ściągając za Depeszem: $ sloccount django-trunk [...] SLOC Directory SLOC-by-Language (Sorted) 46229 django python=46229 24673 tests python=24673 341 docs python=341 90 top_dir python=56,sh=34 80 examples python=80 16 scripts sh=16 0 extras (none) Totals grouped by language (dominant language first): python: 71379 (99.93%) sh: 50 (0.07%) Total Physical Source Lines of Code (SLOC) = 71,429 Development Effort Estimate, Person-Years (Person-Months) = 17.68 (212.22) (Basic COCOMO model, Person-Months = 2.4 * (KSLOC**1.05)) Schedule Estimate, Years (Months) = 1.60 (19.15) (Basic COCOMO model, Months = 2.5 * (person-months**0.38)) Estimated Average Number of Developers (Effort/Schedule) = 11.08 Total Estimated Cost to Develop = $ 2,388,966 (average salary = $56,286/year, overhead = 2.40).

Przeczytaj cały wpis »

Ile warte jest Django?

Posted on Wrzesień 3, 2008 at 11:45 rano by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Ściągając za Depeszem: $ sloccount django-trunk [...] SLOC Directory SLOC-by-Language (Sorted) 46229 django python=46229 24673 tests python=24673 341 docs python=341 90 top_dir python=56,sh=34 80 examples python=80 16 scripts sh=16 0 extras (none) Totals grouped by language (dominant language first): python: 71379 (99.93%) sh: 50 (0.07%) Total Physical Source Lines of Code (SLOC) = 71,429 Development Effort Estimate, Person-Years (Person-Months) = 17.68 (212.22) (Basic COCOMO model, Person-Months = 2.4 * (KSLOC**1.05)) Schedule Estimate, Years (Months) = 1.60 (19.15) (Basic COCOMO model, Months = 2.5 * (person-months**0.38)) Estimated Average Number of Developers (Effort/Schedule) = 11.08 Total Estimated Cost to Develop = $ 2,388,966 (average salary = $56,286/year, overhead = 2.40).

Przeczytaj cały wpis »

Kolorowane listingi kodu

Posted on Wrzesień 3, 2008 at 11:08 rano by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Na potrzeby pracy dyplomowej stworzyłem taki oto skrypt kolorujący pliki źródłowe projektu: #!/usr/bin/env bash PROJECT_PATH=/ścieżka/do/źródeł/projektu POSTFIX='.source' COPYDIR="$PROJECT_PATH$POSTFIX" COPYDIR_HTML="$COPYDIR/html" COPYDIR_PDF="$COPYDIR/pdf" function highlight_source { test -s "$1" || return 1 # nie przetwarzaj pustych plików filedir=`dirname $1` filename=`basename $1` copydir_html=$COPYDIR_HTML${filedir:${#PROJECT_PATH}} copydir_pdf=$COPYDIR_PDF${filedir:${#PROJECT_PATH}} lexer=${filename##*.} if [ "$lexer" = "html" ] then lexer='html+django' fi # generowanie pliku html mkdir -p $copydir_html pygmentize -f html -O full,linenos=1,encoding=utf-8 -l $lexer -o \ $copydir_html/$filename.html $1 # generowanie pliku pdf mkdir -p $copydir_pdf pygmentize -f latex -l $lexer \ -O full,linenos=1,encoding=utf8 $1 | sed -e '6i\ \\usepackage[top=1cm,bottom=1.5cm,left=2cm,right=1cm]{geometry}\ \\usepackage{polski}' > /tmp/$filename.tex pdflatex -output-directory /tmp -interaction=nonstopmode \ /tmp/$filename.tex > /dev/null cp /tmp/$filename.pdf $copydir_pdf/$filename.pdf rm /tmp/$filename* } # 'podświetlenie' źródeł znalezionych plików for i in `find $PROJECT_PATH -type d \( -name migrations \ -o -name sql -o -name media -o -name lib -o -name locale \) -prune -o \ \( -iname "*.py" -o -iname "*.html" -o -iname "*.js" -o -iname "*.css" -o \ -iname "*.sql" \) -print 2>/dev/null`; do highlight_source $i; done # indeks plików html tree $COPYDIR_HTML -H './html' -o $COPYDIR/index.html # indeks plików pdf tree $COPYDIR_PDF -H './pdf' -o $COPYDIR/pdf_index.html Zasada działania: skrypt wyszukuje wszystkie zdefiniowane przez nas pliki źródłowe (w moim przypadku wszystkie pliki *.py, *.html, *.css, *.js i ...

Przeczytaj cały wpis »

Kolorowane listingi kodu

Posted on Wrzesień 3, 2008 at 11:08 rano by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Na potrzeby pracy dyplomowej stworzyłem taki oto skrypt kolorujący pliki źródłowe projektu: #!/usr/bin/env bash PROJECT_PATH=/ścieżka/do/źródeł/projektu POSTFIX='.source' COPYDIR="$PROJECT_PATH$POSTFIX" COPYDIR_HTML="$COPYDIR/html" COPYDIR_PDF="$COPYDIR/pdf" function highlight_source { test -s "$1" || return 1 # nie przetwarzaj pustych plików filedir=`dirname $1` filename=`basename $1` copydir_html=$COPYDIR_HTML${filedir:${#PROJECT_PATH}} copydir_pdf=$COPYDIR_PDF${filedir:${#PROJECT_PATH}} lexer=${filename##*.} if [ "$lexer" = "html" ] then lexer='html+django' fi # generowanie pliku html mkdir -p $copydir_html pygmentize -f html -O full,linenos=1,encoding=utf-8 -l $lexer -o \ $copydir_html/$filename.html $1 # generowanie pliku pdf mkdir -p $copydir_pdf pygmentize -f latex -l $lexer \ -O full,linenos=1,encoding=utf8 $1 | sed -e '6i\ \\usepackage[top=1cm,bottom=1.5cm,left=2cm,right=1cm]{geometry}\ \\usepackage{polski}' > /tmp/$filename.tex pdflatex -output-directory /tmp -interaction=nonstopmode \ /tmp/$filename.tex > /dev/null cp /tmp/$filename.pdf $copydir_pdf/$filename.pdf rm /tmp/$filename* } # 'podświetlenie' źródeł znalezionych plików for i in `find $PROJECT_PATH -type d \( -name migrations \ -o -name sql -o -name media -o -name lib -o -name locale \) -prune -o \ \( -iname "*.py" -o -iname "*.html" -o -iname "*.js" -o -iname "*.css" -o \ -iname "*.sql" \) -print 2>/dev/null`; do highlight_source $i; done # indeks plików html tree $COPYDIR_HTML -H './html' -o $COPYDIR/index.html # indeks plików pdf tree $COPYDIR_PDF -H './pdf' -o $COPYDIR/pdf_index.html Zasada działania: skrypt wyszukuje wszystkie zdefiniowane przez nas pliki źródłowe (w moim przypadku wszystkie pliki *.py, *.html, *.css, *.js i ...

Przeczytaj cały wpis »

Kolorowane listingi kodu

Posted on Wrzesień 3, 2008 at 11:08 rano by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Na potrzeby pracy dyplomowej stworzyłem taki oto skrypt kolorujący pliki źródłowe projektu: #!/usr/bin/env bash PROJECT_PATH=/ścieżka/do/źródeł/projektu POSTFIX='.source' COPYDIR="$PROJECT_PATH$POSTFIX" COPYDIR_HTML="$COPYDIR/html" COPYDIR_PDF="$COPYDIR/pdf" function highlight_source { test -s "$1" || return 1 # nie przetwarzaj pustych plików filedir=`dirname $1` filename=`basename $1` copydir_html=$COPYDIR_HTML${filedir:${#PROJECT_PATH}} copydir_pdf=$COPYDIR_PDF${filedir:${#PROJECT_PATH}} lexer=${filename##*.} if [ "$lexer" = "html" ] then lexer='html+django' fi # generowanie pliku html mkdir -p $copydir_html pygmentize -f html -O full,linenos=1,encoding=utf-8 -l $lexer -o \ $copydir_html/$filename.html $1 # generowanie pliku pdf mkdir -p $copydir_pdf pygmentize -f latex -l $lexer \ -O full,linenos=1,encoding=utf8 $1 | sed -e '6i\ \\usepackage[top=1cm,bottom=1.5cm,left=2cm,right=1cm]{geometry}\ \\usepackage{polski}' > /tmp/$filename.tex pdflatex -output-directory /tmp -interaction=nonstopmode \ /tmp/$filename.tex > /dev/null cp /tmp/$filename.pdf $copydir_pdf/$filename.pdf rm /tmp/$filename* } # 'podświetlenie' źródeł znalezionych plików for i in `find $PROJECT_PATH -type d \( -name migrations \ -o -name sql -o -name media -o -name lib -o -name locale \) -prune -o \ \( -iname "*.py" -o -iname "*.html" -o -iname "*.js" -o -iname "*.css" -o \ -iname "*.sql" \) -print 2>/dev/null`; do highlight_source $i; done # indeks plików html tree $COPYDIR_HTML -H './html' -o $COPYDIR/index.html # indeks plików pdf tree $COPYDIR_PDF -H './pdf' -o $COPYDIR/pdf_index.html Zasada działania: skrypt wyszukuje wszystkie zdefiniowane przez nas pliki źródłowe (w moim przypadku wszystkie pliki *.py, *.html, *.css, *.js i ...

Przeczytaj cały wpis »

Nowa dokumentacja Django

Posted on Sierpień 26, 2008 at 11:26 po południu by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Od jakiegoś czasu można podglądać dokumentację do Django 1.0 w wersji rozwojowej. Reorganizacja dokumentacji Django była zresztą zapowiadana już jakiś czas temu. Głownie dlatego, że pewne jej działy zaczęły się zbyt mocno rozrastać. Muszę przyznać, że całość wygląda dość schludnie. Można też zauważyć kolorowane listingi kodu - ale nie wszędzie. Zresztą o tutaj można poczytać o tym jak wygląda tworzenie dokumentacji od strony technicznej i z jakimi problemami trzeba jeszcze się uporać. Mam jednak pewne zastrzeżenia co do reorganizacji treści. Takie rozdziały jak Writing custom model fields czy Providing initial data for models powinny raczej trafić do sekcji Models niż do bloku And more obok listingu Solving specific problems. No, ale zobaczymy jaki będzie końcowy efekt. Nawiasem mówiąc tyle dzieje się ostatnio wokół Django, a ja sam mam kilka spraw na głowie (co odbija się też na częstotliwości publikowania nowych wpisów na niniejszym blogu), że postanowiłem dać sobie spokój ze śledzeniem nowości aż do wydania wersji 1.0. Wtedy spokojnie sobie przysiądę i zobaczę, jakimi nowościami zaskoczyli mnie developerzy i jak z nich korzystać :)

Przeczytaj cały wpis »

Nowa dokumentacja Django

Posted on Sierpień 26, 2008 at 11:26 po południu by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Od jakiegoś czasu można podglądać dokumentację do Django 1.0 w wersji rozwojowej. Reorganizacja dokumentacji Django była zresztą zapowiadana już jakiś czas temu. Głownie dlatego, że pewne jej działy zaczęły się zbyt mocno rozrastać. Muszę przyznać, że całość wygląda dość schludnie. Można też zauważyć kolorowane listingi kodu - ale nie wszędzie. Zresztą o tutaj można poczytać o tym jak wygląda tworzenie dokumentacji od strony technicznej i z jakimi problemami trzeba jeszcze się uporać. Mam jednak pewne zastrzeżenia co do reorganizacji treści. Takie rozdziały jak Writing custom model fields czy Providing initial data for models powinny raczej trafić do sekcji Models niż do bloku And more obok listingu Solving specific problems. No, ale zobaczymy jaki będzie końcowy efekt. Nawiasem mówiąc tyle dzieje się ostatnio wokół Django, a ja sam mam kilka spraw na głowie (co odbija się też na częstotliwości publikowania nowych wpisów na niniejszym blogu), że postanowiłem dać sobie spokój ze śledzeniem nowości aż do wydania wersji 1.0. Wtedy spokojnie sobie przysiądę i zobaczę, jakimi nowościami zaskoczyli mnie developerzy i jak z nich korzystać :)

Przeczytaj cały wpis »

Nowa dokumentacja Django

Posted on Sierpień 26, 2008 at 11:26 po południu by GeekSpace (Tomasz Elendt) RSS

Od jakiegoś czasu można podglądać dokumentację do Django 1.0 w wersji rozwojowej. Reorganizacja dokumentacji Django była zresztą zapowiadana już jakiś czas temu. Głownie dlatego, że pewne jej działy zaczęły się zbyt mocno rozrastać. Muszę przyznać, że całość wygląda dość schludnie. Można też zauważyć kolorowane listingi kodu - ale nie wszędzie. Zresztą o tutaj można poczytać o tym jak wygląda tworzenie dokumentacji od strony technicznej i z jakimi problemami trzeba jeszcze się uporać. Mam jednak pewne zastrzeżenia co do reorganizacji treści. Takie rozdziały jak Writing custom model fields czy Providing initial data for models powinny raczej trafić do sekcji Models niż do bloku And more obok listingu Solving specific problems. No, ale zobaczymy jaki będzie końcowy efekt. Nawiasem mówiąc tyle dzieje się ostatnio wokół Django, a ja sam mam kilka spraw na głowie (co odbija się też na częstotliwości publikowania nowych wpisów na niniejszym blogu), że postanowiłem dać sobie spokój ze śledzeniem nowości aż do wydania wersji 1.0. Wtedy spokojnie sobie przysiądę i zobaczę, jakimi nowościami zaskoczyli mnie developerzy i jak z nich korzystać :)

Przeczytaj cały wpis »

Oiola.com - otwarcie

Posted on Sierpień 6, 2008 at 3:00 po południu by Marcin Kaszyński RSS

Dobra wiadomość: od poniedziałku Oiola jest dostępna dla wszystkich – konto można założyć lekko, łatwo i przyjemnie, bez konieczności kontaktowania się z nami. Więcej informacji na naszym blogu, napisał też o nas Paweł Iwaniuk w serwisie Antyweb. Zapraszamy

Przeczytaj cały wpis »

Już jutro wersja Django 1.0 beta 1

Posted on Sierpień 4, 2008 at 2:28 po południu by Perełki Django RSS

Już jutro ma wyjść pierwsza wersja beta Django. Ostatnią bardzo ważną zmianą, było dodanie newforms-admin do drzewa głównego. Jednakże zmian jest coraz więcej. Choć nie tak dużych to równie ważnych i kłopotliwych. Lista tych rzeczy, które mnie najbardziej dotknęły. Zmiana zasady...

Przeczytaj cały wpis »

Duże zmiany w django

Posted on Lipiec 19, 2008 at 8:23 rano by Perełki Django RSS

Django idzie dużymi krokami do przodu. Coraz większe zmiany zachodzą w głównym repozytorium. Niedawno pojawił się tam patch o nazwie Large streaming uploads, czyli możliwość użycia Django do wysyłania bardzo dużych plików, które bezpośrednio, podczas wysyłania, mogą być zapisywane...

Przeczytaj cały wpis »