Open Source

Jak pobrać Django?

Django jest aplikacją typu open-source dostępną na licencji BSD. Do poprawnego działania wymaga Pythona w wersji 2.3 lub nowszej, ale do podstawowych zadań nie wymaga żadnych zewnętrznych bibliotek. Istnieje kilka sposobów pobrania Django

Opcja 1. Pobierz najnowszą wersję oficjalną

Najnowszą wersją oficjalną jest 1.3 Oto w jaki sposób można ją pobrać:

Najpierw pobierz Django-1.3.tar.gz. Następnie:

tar xzvf Django-1.3.tar.gz

cd Django-1.3
sudo python setup.py install

Opcja 2. Pobierz najnowszą wersję rozwojową

Najnowsza i najbardziej rozbudowana wersja Django zawsze znajduje się w repozytorium Subversion (systemie wersjonowania kodu). W celu pobrania Django skorzystaj z poniższego polecenia powłoki, które wymaga wcześniejszego zainstalowania pakietu Subversion:

svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/

Po pobraniu kodu

Dokładniejszych instrukcji postępowania po pobraniu kodu szukaj w przewodniku instalacyjnym.

Zapisz się na listę dyskusyjną django-pl, na której użytkownicy Django wymieniają się informacjami i pomagają sobie nawzajem.